Ventilatie

Door de almaar strenger wordende isolatienormen voor gebouwen is een goede ventilatie noodzakelijk om een gezond  binnenklimaat te waarborgen. Verder wordt er door een goede ventilatie vocht afgevoerd en zo schimmel -en condensvorming voorkomen.

Ook hier zijn de mogelijkheden divers :

Ventilatiesysteem C : verse lucht wordt aangezogen via raamroosters en de vervuilde lucht wordt mechanisch afgevoerd via een ventilatie unit. Dit in functie van de vraag.

Ventilatiesysteem D : hierbij wordt zowel verse lucht als vervuilde lucht mechanisch aan – en afgevoerd om te komen tot een optimaal binnenklimaat. Ook dit systeem werkt i.f.v. de noodzaak. Bijkomend voordeel is ook dat er een gedeelte van de warmte kan teruggewonnen worden uit de afgevoerde lucht.

Verder kan er ook individuele ventilatie voorzien worden in bvb. toilet of badkamer.